Bosphore FMF Mutasyon Analiz Kiti v2

Bosphore® FMF Mutasyon Analiz Kiti v2, 98/79/EC Talimatı uyarınca IVD-CE onaylı Real-Time PCR temeline dayanan tıbbi bir vücut-dışı tanı kitidir. Bosphore® FMF Mutasyon Analiz Kiti v2 insan kan örneklerinde MEFV geninin 10. eksonundaki M694I, M694V, M680I/GA, M680I/GC, V726A, R761H, A744S, K695R, 3. eksonundaki P369S, 5. eksonundaki F479L ve 2. eksonundaki E148Q, R202Q mutasyonlarını saptar. Wild type alelleri çoğaltılır ve HEX filtresi kullanılarak floresans sinyal tespiti yapılır. Mutant aleller ise çoğaltılarak floresans sinyal tespiti FAM filtresi üzerinden yapılır.

 

Birinci kuyucukta M694I mutasyonu, ikinci kuyucukta M694V mutasyonu, üçüncü kuyucukta Guanin-Adenin değisimi sonucu M680I mutasyonu, dördüncü kuyucukta Guanin-Sitozin değisimi sonucu M680I mutasyonu, beşinci kuyucukta V726A mutasyonu, altıncı kuyucukta R761H mutasyonu, yedinci kuyucukta E148Q mutasyonu, sekizinci kuyucukta A744S mutasyonu, dokuzuncu kuyucukta K695R mutasyonu, onuncu kuyucukta P369S mutasyonu, onbirinci kuyucukta F479L mutasyonu ve onikinci kuyucukta R202Q mutasyonu saptanır.