Bosphore FMF Mutasyon Analiz Kiti v1

Bosphore® FMF Mutasyon Analiz Kiti v1, 98/79/EC Talimatı uyarınca IVD-CE onaylı Real-Time PCR temeline dayanan tıbbi bir vücut-dışı tanı kitidir. Bosphore® FMF Mutasyon Analiz Kiti v1 insan kan örneklerinde MEFV geninin 10. eksonundaki M694I, M694V, M680I/GA, M680I/GC, V726A, R761H ve 2. eksonundaki E148Q mutasyonlarını saptar. Wild type alelleri çoğaltılır ve HEX filtresi kullanılarak floresans sinyal tespiti yapılır. Mutant aleller ise çoğaltılarak floresans sinyal tespiti FAM filtresi üzerinden yapılır.

 

Birinci kuyucukta M694I mutasyonu, ikinci kuyucukta M694V mutasyonu, üçüncü kuyucukta Guanin-Adenin değisimi sonucu M680I mutasyonu, dördüncü kuyucukta Guanin-Sitozin değisimi sonucu M680I mutasyonu, beşinci kuyucukta V726A mutasyonu, altıncı kuyucukta R761H mutasyonu ve yedinci kuyucukta E148Q mutasyonu saptanır.