Enterovirus Saptama Kiti

Bosphore® Enterovirüs Tespit Kiti v1, 98/79/EC Talimatı uyarınca IVD-CE onaylı Real-Time PCR temeline dayanan tıbbi bir vücut-dışı tanı kitidir. Bosphore® Enterovirüs Tespit Kiti v1, insan serum, plazma, BOS, doku, dışkı örneklerindeki Enterovirüslerin (Coxsackie A ve B, Echovirüsler, Poliovirüsler ve Enterovirüsler 68 - 71)  RNA’larını saptar. Enterovirüs genomu 5’ UTR’ın bir bölümü çoğaltılır ve floresans saptama FAM filtresi kullanılarak gerçekleştirilir.

 

Kit, nükleik asit izolasyonu ve PCR inhibisyonunu kontrol etmek için bir internal (iç) kontrol barındırmaktadır. RNA izolasyonu sırasında ya da PCR reaksiyon karışımına eklenebilen internal kontrolün amplifikasyon verisi, HEX filtresi ile görüntülenir.