Bosphore CNS Mini Panel Kiti v2

Bosphore® CNS Mini Panel Kit v2; 98/79/EC Talimatı uyarınca IVD-CE onaylı Real-Time PCR temeline dayanan tıbbi bir vücut-dışı tanı kitidir. Bosphore® CNS Mini Panel Kit v2 insan biyolojik örneklerindeki Herpes simplex virüs 1, Herpes simplex virüs 2, Varicella-Zoster virüs, Parvovirüs B19, Human Herpesvirüs 6 (HHV-6) ve Human Herpesvirüs 7  (HHV-7), Enterovirus ve Parechovirus nükleik asit ’lerini saptar ve ayırt eder. Floresans saptama FAM, HEX, Texas RED ve Cy5 filtreleri kullanılarak gerçekleştirilir.

 

PCR Master Mix 1 ile birinci tüpte FAM kanalından Herpes Simplex Virüs 1, Cy5 kanalından Herpes Simplex Virüs 2, HEX kanalından Varicella-Zoster Virüs saptanır.

 

PCR Master Mix 2 ile ikinci tüpte FAM kanalından Human Herpesvirüs 6 (HHV-6), HEX kanalından Parvovirüs B19 ve Cy5 kanalından Human Herpesvirüs 7 (HHV-7) DNA saptanır.

 

PCR Master Mix 3 ile üçüncü tüpte FAM kanalından Enterovirus, HEX kanalından Parechovirus saptanır.

 

Kit, nükleik asit izolasyonu ve PCR inhibisyonunu kontrol etmek için internal (iç) kontrol barındırmaktadır. DNA izolasyonu sırasında ya da PCR reaksiyon karışımına eklenebilen internal kontrolün amplifikasyon verisi Texas Red kanalından saptanır.