Bosphore Candida Basic Panel Kiti v2

Bosphore Candida Basic Panel Kiti v2, 98/79/EC Talimatı uyarınca IVD-CE onaylı Real-Time PCR temeline dayanan tıbbi bir vücut-dışı tanı kitidir. Bosphore Candida Basic Panel Kiti v2, insan biyolojik örneklerinde Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei ve Candida parapsilosis saptar ve karakterize eder. Floresan tespiti FAM, HEX, Texas RED ve Cy5 filtreleri kullanılarak gerçekleştirilir.

 

PCR Master Mix 1 tüpünde, Candida albicans genomu çoğaltılır ve FAM filtresi kullanılarak floresan tespiti gerçekleştirilir. Candida glabrata genomu çoğaltılır ve floresan tespiti, Cy5 filtresi kullanılarak gerçekleştirilir. 

 

 

PCR Master Mix 2 tüpünde, Candida krusei genomu çoğaltılır ve HEX filtresi kullanılarak floresans tespiti gerçekleştirilir. Candida parapsilosis genomu çoğaltılır ve floresan tespiti Cy5 filtresi kullanılarak gerçekleştirilir. 

 

Kit, nükleik asit izolasyonu ve PCR inhibisyonunu kontrol etmek için bir internal (iç) kontrol barındırmaktadır. İnternal kontrol amplifikasyon verileri, PCR Master Mix 1 ve PCR Master Mix 2'deki Texas RED filtresiyle tespit edilir.