Bosphore C.albicans Saptama Kiti v1

Bosphore Candida albicans Saptama Kiti v1, 98/79/EC Talimatı uyarınca IVD-CE onaylı Real-Time PCR temeline dayanan tıbbi bir vücut-dışı tanı kitidir. Bosphore Candida albicans Saptama Kiti v1 kan, kan kültürü, epitel hücreleri, semen, idrar, prostat salgıları gibi insan biyolojik örneklerindeki C.albicans DNA'sını saptar. Kitin analitik duyarlılığı, 100 kopya/ml'dir. Internal Transcribed Spacer 2 (ITS2) geninin bir bölümü çoğaltılır ve floresans saptama FAM filtresi ile gerçekleştirilir.

 

Kit, nükleik asit izolasyonu ve PCR inhibisyonunu kontrol etmek için bir internal (iç) kontrol barındırmaktadır. İzolasyon ya da PCR aşamasında eklenebilen internal kontrolün amplifikasyon verisi HEX filtresi ile görüntülenir.