BKV Kantifikasyon Kiti v1

Bosphore® BKV Kantifikasyon Kiti v1, 98/79/EC Talimatı uyarınca IVD-CE onaylı Real-Time PCR temeline dayanan tıbbi bir vücut-dışı tanı kitidir. Bosphore® BKV Kantifikasyon Kiti v1, insan serum veya plazma örneklerindeki BK virüsü DNA’sının 4 ana genotipini saptar ve miktarını belirler. BKV genomu büyük T-antijeni geninin bir bölümü çoğaltılır ve floresans saptama FAM filtresi kullanılarak gerçekleştirilir.

 

Kit, nükleik asit izolasyonu ve PCR aşamasını kontrol etmek için bir internal (iç) kontrol barındırmaktadır. DNA izolasyonu sırasında ya da PCR reaksiyon karışımına eklenebilen internal kontrolün amplifikasyon verisi, HEX filtresi ile görüntülenir.