Adenovirus Saptama Kiti v1

Bosphore® Adenovirüs Saptama Kiti v1, 98/79/EC Talimatı uyarınca IVD-CE onaylı Real-Time PCR temeline dayanan tıbbi bir vücut-dışı tanı kitidir. Bosphore® Adenovirüs Saptama Kiti v1, insan serum veya plazma örneklerindeki Adenovirüs DNA’sının tüm ana genotiplerini saptar. Adenovirüs genomu hekson geninin bir bölümü çoğaltılır ve floresans saptama FAM filtresi kullanılarak gerçekleştirilir.

 

Kit, nükleik asit izolasyonu ve PCR inhibisyonunu kontrol etmek için bir internal (iç) kontrol barındırmaktadır. DNA izolasyonu sırasında ya da PCR reaksiyon karışımına eklenebilen internal kontrolün amplifikasyon verisi, Cy5/HEX/JOE filtresi ile görüntülenir.