EBV-Adenovirus Kantifikasyon Kiti

Bosphore EBV-Adenovirus Kantifikasyon Kiti, serum, plazma, kemik iliği, amniyotik sıvı, idrar, biyopsi materyali, beyin omurilik sıvısı, boğaz / nazal / dermal / göz / genital swab, nazofarengeal swab, nazofarengeal aspirat ve bronkoalveolar lavaj dahil insan biyolojik örneklerinde Epstein - Barr virus (EBV / Human Herpes Virus- 4 / HHV-4) and Adenovirus (ADV) DNA'sını saptamak, ayırt etmek ve kantite etmek için tasarlanmıştır. 

 

Floresans tespiti, iki PCR tüpünde FAM, HEX ve Cy5 filtreleri kullanılarak gerçekleştirilir.

 

Kit, DNA izolasyonu ve PCR inhibisyonunu kontrol etmek için bir internal (iç) kontrol barındırmaktadır. Internal kontrol ektraksiyon veya PCR aşamasından eklenebilmektedir.

 

 

 

   FAM

   HEX

   Cy5

Tüp 1      

      Adenovirus (ADV)

      Epstein - Barr virus (EBV)

      Internal Control