Sitomegalovirüs (CMV)

Etkenler

Sitomegalovirüs (cytomegalovirus, CMV) Herpes ailesinden bir DNA virüsüdür. İnsan herpes virüsü 5 (HHV5) olarak da bilinir. Yaklaşık olarak 230 kilobaz uzunluğunda çift iplikli (double-strand) lineer DNA genomu içerir. [1],[2]

Epidemiyoloji

Bu virüs ile enfeksiyon yaygın olarak 40-49 yaş aralığında %65, 80 ve üzeri yaş grubunda ise %91 oranında görülmektedir. CMV, doğuştan bu etkenle enfeksiyon gelişmiş ülkelerde önemli bir sağlık problemidir ve bu enfeksiyon en yaygın konjenital (doğuştan) viral enfeksiyondur. Duyusal işitme kaybının da içinde bulunduğu çeşitli nörogelişimsel patolojik değişimlerden sorumludur. Tüm canlı doğanların %1’inde görülmekte olup, bunların da %10’unda yaşamı tehdit eden ağır tablolara neden olmaktadır. Diğer yandan semptomatik CMV enfeksiyonunda morbidite (toplumda görünme oranı) %90-95 iken, mortalite (ölüm) oranı %4-37 dir. [3],[4]

Bulaşma Yolları

CMV enfeksiyonu idrar, tükürük, kan, gözyaşı, seksüel temas, plasental temas ve anne sütü gibi vücut sıvıları ile nakli yapılan organ ve kanlar yoluyla da bulaşabilir. Virüsün bulaşması genellikle önlenebilir çünkü en sık rastlanan bulaşma şekli enfekte vücut sıvıları ile temastır ve temastan sonra eğer eller sabun ile yıkanırsa bulaşma riski de önlenmiş olur (15,2). HCMV’nin en sık bulaşma şekli ise rahimde veya perinatal fazda (doğum esnasında) anneden çocuğuna geçen yol ile olmaktadır. [5],[6]

Tanı

CMV enfeksiyonlarının teşhisi ve izlenimi; ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay), pp65 antijen testi, viral kültürler ve nükleik asit tesleri ile yapılabilir. Antikor tespitini esas alan yöntemler virüs titresini belirlemede yetersiz kalmakta, viral kültürler ise orta hassasiyete sahip olup sonuçlanma aşaması uzun süreler almaktadır. Doğrudan virüsün DNA’sını tespit eden CMV-DNA Real-Time PCR testi ile  yüksek hassasiyette, hızlı ve spesifik sonuçlar alınabilir. [7]

Kaynaklar

1) Mach M, Stamminger T, Jahn G, Human Cytomegalovirus: Recent Aspects from Molecular Biology, J. gen. Virol.,1989;70:3117-3146.

2) Stegmann BJ, Carey JC, TORCH Infections. Toxoplasmosis, Other (syphilis, varicella-zoster, parvovirus B19), Rubella, Cytomegalovirus (CMV), and Herpes infections, Curr Womens Health Rep. 2002;2(4):253-8.

3) Staras SAS, Dollard SC, Radford KW, Flanders WD, Pass RF, Cannon MJ: Seroprevalence of cytomegalovirus infection in the United States, 1988–1994. Clin Infect Dis 2006, 43(9):1143-1151.

4) Hodinka RL, Friedman HM,Human Cytomegalovirus, in: Balows A (ed), Manuel of Clinical Microbiology, 5’th ed, Washington: American Society for Microbiology, 1991, pp: 829-36.

5) Adler SP, Transfusion-associated cytomegalovirus infections. Review oflnfeetious Diseases 5, 1983:977-993

6) Mandell GL, Bennett JE, Dolin R., Principles and practice of infectious diseases, 5th ed. Philadelphia: Churchill Livingstone, 2000: 1586-96.

7) Arne B Brantsaeter, Mona Holberg-Petersen, Stig Jeansson, Anne K Goplen and Johan N Bruun, CMV quantitative PCR in the diagnosis of CMV disease in patients with HIV-infection – a retrospective autopsy based study, BMC Infectious Diseases 2007, 7:127

İlgili Kitler