Hepatit B (HBV)

Etkenler

HBV, Hepadnaviridae ailesine ait 40-45nm boyutunda zarflı, çift sarmallı bir DNA virüsüdür. Transkriptaz enziminn genom replikasyonuna eşlik etmesi, HBV replikasyonunu diğer DNA virüslerinden farklı kılmaktadır Karaciğerde yerleşir ve orada çoğalır. Zamanla karaciğeri tahrip ederek, siroz ve hepatosellüler karsinoma gibi hastalıklara sebep olur.Hepatit B virüsü (HBV) 8 ana genotipe ve alttiplere ayrılmıştır. [1], [2]

Epidemiyoloji

Dünya genelinde 2 milyar insanın (dünya nüfusunun yaklaşık 1/3’ünün) Hepatit B ile enfekte olduğu ve bu kişilerin 400 milyonunda enfeksiyonun kronik Hepatit B hastalığına dönüştüğü bilinmektedir. Her yıl yaklaşık 1 milyon insan Hepatit B ve onun neden olduğu sorunlar nedeni ile yaşamını yitirmektedir. Ülkemizde bugün her 3 kişiden yaklaşık 1’i Hepatit B virüsü ile karşılaşmıştır. Yine her 10 kişiden 1’i Hepatit B virüsünü taşımakta ve bulaştırmaktadır. Hastaların %75-80’inde herhangi bir belirti vermeksizin gelişir, taramalarda ve kan bağışlarında yapılan tetkiklerde tesadüfen tespit edilebilir. [3], [4]

Bulaşma Yolları

HBV, HIV’den 50-100 kat daha fazla bulaşıcı bir virüsdür ve açık havada 7 güne kadar aktif kalabilmektedir. Kan ve vücut salgıları (meni, tükrük, vaginal salgılar, ter, gözyaşı) ile temas sonucu yayılır.HBV Bulaşma Yolları; enfekte kan veya kan ürünleri kullanımı ,enfekte anneden bebeğe doğum sırasında (bulaşma doğumda veya hemen sonrasında nadir durumlarda rahim içindeyken olur), virüs bulaşmış iğne ve diğer tıbbi cerrahi malzemelerle, korunmasız cinsel ilişki ile, dövme yaptırırken kullanılan iğneler ile bulaşmaktadır. [4]

Tanı

HBV enfeksiyonların teşhisi ve izlenimi; antijenlerin (çekirdek veya zarfda bulunan) veya antikorların (IgM ve IgG ) hasta serumunda saptanmasını sağlayan serolojik testler infeksiyonun hangi evrede olduğunu belirlemede ve infektivitenin değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Genellikle HBV yüzey antijeni ( HBsAg) ve HBV çekirdek antijenini hedef alan antikorların ( anti-HBc) tarandığı testler kullanılmaktadır.  Serolojik yöntemler antikor oluşumundan önceki dönemde etkisiz kalmaktadır.Bu handikap gerçek zamanlı PCR testleri ile kolayca aşılır. Ayrıca virus gittikten sonra kalan antikorların yol açıcağı yanlış-negatif sonuçlarında önüne geçilir. Bu yöntem viral replikasyonun en iyi şekilde gösterilmesi, serolojik göstergelerin doğrulanması, tanı ve tedavinin takibi ve mutant virüs infeksiyonlarının neden olduğu karışıklıkların aydınlatılması açısından önemlidir. [5], [6]

Kaynaklar

1) By K. E. Nelson, C. Williams, and N. Graham., Infectious Disease Epidemiology: Theory and Practice, July 15, 2000, p :907-921

2) Barbara Rehermann and Michelina Nascimbeni, Immunology of Hepatitis B virus and Hepatitis C Virus Infection, Nature Reviews, Vol. 5, March 2005, p:215-229

3) Anonymous, Hepatitis B Fact Sheet No. 204. 2008, World Health Organization.

4) Jinlin Hou, Zhihua Liu, and Fan Gu, Epidemiology and Prevention of Hepatitis B Virus Infection, Int. J. Med. Sci. 2005 2(1),p: 50-57

5) Norman Gitlin, Hepatitis B: diagnosis, prevention, and treatment, Clinical Chemistry. 1997; 43:1500-1506.

6) Erwin Sablon and Fred Shapiro, Advances in Molecular Diagnosis of HBV Infection and Drug Resistance , Int. J. Med. Sci. 2005 2(1), p: 8-16

İlgili Kitler