Montania 484

Montania® 484 Real-Time PCR Cihazı

Prensip olarak…

Bilinir ki  termal döngünün hassas takibi ve tüm örneklerin aynı termal şartlarda bulunmalarının sağlanması, güvenilir bir PCR reaksiyonunun gereğidir.

Örneklerden elde edilen en düşük şiddetteki ışımaların birbirleriyle karıştırılmadan saptanıp analiz edilmesi ise, doğru kantitatif değerlendirmenin tek yolu.

Montania® 484 hem diyagnostik, hem de akademik alanda beklentileri karşılamak için bu  temel prensipleri en iyi şekilde uygulayabilmesini sağlayan üstün yapısal özelliklerle donatılmıştır:

Tüm termal blok üzerinde sağlanan +/- 0,1 oC’ lik sıcaklık dağılımı, pratik anlamda sınırsız olan kullanım ömrü boyunca hep aynı şiddette uyarı ışıması yapan LED lamba, her örnek ışımasının fiber optik ile taşınması ve  her bir fotonun enerjisini fiziksel olarak artırarak hatasız ölçüm yapılabilmesini sağlayan PMT modülü kullanımı.

Ve bir de otomatik ayar seçeneklerinin yanı sıra, manuel düzeltmelere de olanak veren akıllı yazılım.

Sonuç;

Arka plan gürültüsü olmayan, kalibrasyon gerektirmeyen, otomatik ayarları ve barkod okuyucu sistemi sayesinde kullanıcı üzerinde yük yaratmayan mükemmel bir iş arkadaşı.

Sonuç, cihazdan cihaza ve kuyucuktan kuyucuğa toplam varyasyonun 0,4 Ct’ nin altına indiği, 0,999’ luk standart eğri değerlerinin sıradan kabul edildiği çalışmalar, güvenilir, hassas ve tekrarlanabilir analizler.

İlgili Kitler