Unio B24

Unio B24 Ekstraksiyon Sistemi, paramanyetik partiküller kullanılarak çeşitli biyolojik numune materyallerinden (tam kan, serum, plazma vb.) nükleik asitlerin (DNA/RNA) otomatik izolasyonu için bir laboratuvar cihazıdır. Unio B24 Ekstraksiyon Sistemi, robotik uçlar ve gömülü protokollerle önceden doldurulmuş, kullanıma hazır kartuş sistemini kullanarak hızlı, saf, verimli ve kontaminasyonsuz nükleik asit izolasyonu sağlar.

 

Kısa bir numune hazırlama adımından sonra 1 ila 24 numune cihaza çok kolay bir şekilde yüklenir. Kartuşlar ilk kez cihaz tarafından delinir ve her numune için atanan ayrı steril, filtrelenmiş pipet uçlan kullanarak her numune özel bir reaksiyon kuyucuğuna aktarılır. Bu yapısal özellik ve entegre UV lambadan çapraz bulaşma riskini ortadan kaldırır ve güvenli bir çalışma ortamı sağlar.