Interleukin-28B

Real-Time PCR Kitleri

IVD CE

Interleukin-28B (IL28B) sitokin protein grubu, insan genomunun 19. kromozomunda yer alan IFNL-3 geninden sentezlenir. Interleukin-28B (IL-28B) mutasyonu IFN-λ3 geni üzerinde rs12979860 polimorfizmi olarak da adlandırılan sitozin/timin varyasyonu sonucunda oluşur. Interleukin-28B (IL28B) polimorfizmi, hepatit C (HCV) hastalığının tedavi sürecinde, viral yanıt açısından önemli rol oynamaktadır. HCV pozitif hastalarının bu polimorfizm açısından T/T, C/T ya da C/C genotipi taşımaları tedavi yanıt derecesinde belirleyici faktörlerden biridir.

Başlıca Özellikler

Esnek Paketleme

Çeşitli Sistemlerle Uyumluluk

Uzman Desteği

İş Akışı

Teknik Özellikler

Termal Protokol Tüm parametreler için tek termal protokol
Örnek Tipleri Tam kan ve kan kültürü
Raf Ömrü 18 Ay
Kanallar FAM, HEX
Nakliye / Depolama -90, -20°C / -20°C

Interleukin-28B Saptama Kitleri

İlgili Cihazlar