Klamidya trakomatis

Etkenler

Klamidya trakomatis, Klamidya cinsinin başlıca türlerinden (Klamidya pnömoni ve Klamidya psittaki) olan bir patojendir. Bu bakteri cinsel yolla bulaşan klamidyoz hastalığına ve trahom’a (göz çevresi rahatsızlığı-arpacık) neden olur. Klamidya trakomatis’in A, B, Ba ve C genotipleri trahoma neden olurken, LGV-I, -II, –III genotipleri lenfogranülomaya ve D, K genotipleri göz ve genital bölge hastalıklarına sebebiyet verir. Klamidya trakomatis genomu 1,042,519 baz çifti uzunluğundadır ve tahmin edilen 894 tane protein kodlayan bölgesi bulunmaktadır.

Epidemiyoloji

Amerika Birleşik Devletleri istatistiklerine göre her yıl yaklaşık 3 milyon vaka ile klamidyoz en sık rastlanan cinsel yolla bulaşan hastalıklardan biridir. Bununla beraber Klamidya trakomatis nedeniyle 250.000 ile 500.000 arası vakada pelvik iltihabi hastalık (PID) ve 250.000 vakada epididimit görülmektedir. Ayrıca Klamidya ile enfekte olan kişilerde HIV bulaşma riski artmaktadır. Klamidya genelikle teşhis edilmez ve sessiz seyreder ya da yetersiz tedavi uygulanır. Bu nedenle de enfeksiyon iç genital organlara taşınarak, kısırlığa, dış gebeliğe ve kronik pelvik ağrısına neden olabilir.

Bulaşma Yolları

Klamidya trakomatis enfeksiyonu korunmasız vajinal, anal ve ya oral seksle bulaşabilir. Ayrıca normal doğumda enfekte olmuş anneden bebeğe bulaşabilir. Bunun yanı sıra, kişilerde çok eşlilik de enfeksiyonun bulaşma riskini artırmaktadır.

Tanı

Klamidya trakomatis tanısı için farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bunlardan başlıcaları; ELISA testi, floresan monoklonal antikor testi (majör dış membran proteinini ve lipopolisakkaritleri-LPS tespit eder), hızlı testler (klamidyal LPS’ e yönelik antikorlar kullanılır), lökosit esteraz testleri ve DNA probları kullanılır. Bu metodlarla beraber enfeksiyonu tespit etmek için PCR ve Real-Time PCR tekniklerini de kapsayan nükleik asit amplifikasyon testleri (NAAT) de kullanılmaktadır. Nükleik asit amplifikasyon testleri diğer metotlarla karşılaştırıldığında daha hassas, güvenilir ve hızlı sonuçlar verir.

İlgili Kitler