Hepatit Kitleri

Bosphore HBV Kantifikasyon Kiti v1
Bosphore Ultra HBV Kantifikasyon/Tespit Kiti v1
Bosphore HBV Tespit Kiti v1
Bosphore HCV Kantifikasyon Kiti 
Bosphore Ultra HCV Kantifikasyon/Tespit Kiti v1
Bosphore HCV Tespit Kiti v1
Bosphore HCV Genotipleme Kiti v1
Bosphore HCV Genotipleme Kiti v3
Bosphore HDV Kantifikasyon/Tespit Kiti v1
Bosphore HBV - HCV Tarama Kiti v1